Janinyzahrady


724 855 267
navrcholu@gmail.com

 

 

O mně

Přírodu mám ráda od dětství, zejména rostliny. Některé jsou na mých prvních obrázcích z mého dvouletého mládí…. Když jsem byla tak o dva roky starší, chtěla jsem být zahradnice nebo akademická malířka .-)))). Chystala jsem se pilně na obojí. Hned, jak rodiče koupili zahradu (to mi bylo 7), vyžádala jsem si svůj záhon, abych mohla něco pěstovat. Dodnes si pamatuju překvapení, když mi ze semen v sáčku s krásným obrázkem astry polovysoké vyrostla mrkev. Teď už vím, že i Sempra se občas splete, a že vlastní mrkvička je príma, ovšem tenkrát jsem to, myslím, neocenila….

 

Následovaly další a další pokusy, postupně na větších plochách. Jsem moc vděčná naší zahradě, že mi neustále trpělivě ukazovala, co je dobře a co smím, a co si raději udělá sama (a lépe), když jí nebudu příliš překážet . A moc děkuju svým rodičům, že mi tyto pokusy trpěli.  Tátovi taky, že mi předvedl, že některé povinnosti nelze obejít, a že o svěřené je třeba pečovat. Mamce, že mě naučila znát spoustu rostlin (léčivé bylinky znala snad všechny .-)))), taky brouků, motýlů,….. Pěstovala toho spoustu a plnými hrstmi rozdávala sousedům ….

 

Od konce střední školy jsem začala jezdit na flóristické kurzy Botanické společnosti, abych se rostliny naučila důkladněji, a pak jsem od původního čistě botanického záměru malinko uhnula a vystudovala VŠZ. Dneska jsem ráda, řada předmětů se hodí .-) Některé jsem si ještě přidala na PřF UK, abych se nenudila (Ekologii rostlin, Ochranu přírody, Rostlinnou taxonomii, Krajinnou ekologii,…).  Pak jsem pracovala chvilku v Botanickém ústavu ČSAV a dlouhou chvíli na VŠZ, učila jsem botaniku a krajinnou ekologii a vedla řadu diplomových a bakalářských prací, také o permakultuře, přírodních zahradách, návrzích rozptýlené zeleně v krajině a zajímavých botanických druzích  (pro zvídavé úřední profesní životopis je zde, soupis všeho, co jsem dosud napsala, včetně „hříchů mládí“, abych je nezapírala,  tady). 

Přitom jsem se s kamarády jezdila dívat do přírody, hlavně do hor. Nejdřív tam, kam se tehdy smělo (Slovensko, Jugoslávské ostrovy, Hortobágy, Rujana a Hiddensee,…), pak i tam, kam se předtím tak moc nemohlo (Itálie, Finsko, Norsko, Faerské ostrovy, Island, Dánsko, Anglie a Skotsko, Hebridy, naposledy – a po delším čase – Mongolsko). A všude jsem obdivovala, jak krásná, barevná a různorodá příroda může být, když se člověk zastaví a podívá se…   A jak v ní - a s ní - lidé mohou žít, když ji umějí vnímat.

 

                                           

 

A taky jsem studovala, co mě zajímalo. Z toho všeho různého, tyto kurzy a semináře mají vztah k zahradám a permakultuře:

    Traditional Cultures and the Environment, Winona La Duke a John Mohawk, dvoutýdenní kurs na Schumacher College, Devon, Anglie, XII. 1996

   Feng-Shui, Ing. Arch. Tereza Podlešáková, dvoudenní kurz, 2004

    Feng-Shui, Ing. Arch. Ota Chochola, dva dvoudenní semináře v rámci Univerzity Nové doby Milana Calábka, 2006 a 2007

    Údržba městské zeleně, ing. Marek Žďárský, dvoudenní seminář, České Budějovice, 2005

    Historie krajinných úprav, Doc. Ing. Arch. Ivan Vorel, CSc., letní semestr 2009 na FŽP ČZU

    Základy krajinné architektury, Doc. Ing. Arch. Ivan Vorel, CSc., letní semestr 2009 na FŽP ČZU

    Toulavý autobus, třídenní tématická exkurze po přírodních zahradách MŠ a ZŠ na jižní Moravě, 2009

    Výcvik permakulturních designérů, Jaroslav Svoboda (www.ekozahrady.com) , roční kurs, 2009 (diplom tu .-)))

    Kurs kosení u ( www.kosimesnadno.cz/), VI. 2009

    Exkurze po rakouských přírodních zahradách, dvoudenní, poř. Čmelák Liberec, IX. 2010

    Budování a certifikace dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu, jednodenní seminář, poř. MŽP, Praha XI.2010

    Public Spaces - Living Places, mezinárodní konference, poř. Nadace  Partnerství, zejména s účastí Jana Gehla, Praha, březen 2011

    Zahrada hrou, jednodenní seminář, poř. Nadace Partnerství, Praha, duben 2011

    Cesta k duši rostlin, třídenní seminář, prof. Wolf-Dieter Storl, Hostětín,  červen 2011

    Konference Přírodní prvky ve veřejné zeleni s exkurzí do Rakouska, poř. o.s. Přírodní zahrada, 2.a 3.9. 2011

    Bylinkářské kurzy (dvoudenní s R. Kindlem, III. 2012 a týdenní s J. Vomáčkovou, VIII.2012)

    Přechod do nové reality, Jaroslav Svoboda (www.ekozahrady.com) , 1.- 3.2.2013

 

        Po dokončení kurzu VPD jsem se rozhodla, že chci zahrady navrhovat jako svou hlavní profesi (i když v sobě zahrnuje mnohé). Děkuji Květě K. a jejím seminářům  ( www.pracenasobe.cz ), že jsem k této změně nasbírala odvahu.

        Přesto dále spolupracuji s FŽP ČZU (konzultuji diplomové práce k tématu permakultury a přírodních zahrad), od r. 2011 také s Rádiem Region a od r. 2012 s časopisy Můj dům a Rodinný dům.

 

A pořád je co se učit. S bagrem zatím neumím, ale můžeme ho najmout, když bude třeba .-))) 

(viz www.facebook.com/pages/Jedl%C3%BD-prales/281768883162?v=photos&ref=ts#!/album.php?aid=248852&id=281768883162

(abych nemátla, tan bagr tam už byl kvůli jezeru, na přesazování si ho přece jen nezvu .-)))