Janinyzahrady


724 855 267
navrcholu@gmail.com

 

 

Komunitní zahrada (Přerov nad Labem)

Tzv. "Háj moudrosti" je přibližně dvouhektarový pozemek, který  po létech socialistického zemědělského využívání dostala zpátky paní Marie Švestková. Chtěla tu vytvořit zelený ostrov přírody uprostřed zemědělské "pouště", a tak tu ona a její přátelé začali vysazovat stromy, především podle svých sympatií a preferencí. A některé se sem nastěhovaly samy.  (viz také www.rodovystatek.cz/haj_moudrosti.htm).  

Ani ne po dvaceti letech jsou některé moc pěkné a oáza klidu to opravdu je, i když s dálnicí na doslech. Po  paní Švestkové patří Háj panu T.K. Jeho vizí je vytvoření prostoru pro život menší komunity. Úkolem bylo prozatím naplánování zón pozemku, aby odpovídaly tomuto záměru.

 

 

Je tedy potřeba zachovat na ploše využitelné druhy (zejména ovocné, topoly jako základ kopicovací plantáže, příp. další jinak významné dřeviny) a doplnit je dalšími produktivními druhy. Na plánu je schématicky znázorněna zonace pozemku, kdy místo pro obytnou část je v jeho severní třetině a sousedí jednak s částí "společenskou", která obsahuje skupinu lip jako srdce pozemku, dále oba javorové hájky (kleny i mléče), navrženo je doplnění zóny altánem, místem pro ohniště, meditační spirálou nebo labyrintem, doporučila bych vysazení zajímavých druhů dřevin (jinan, klokoč, komule Davidova,...). Z JV strany k obytné zóně přiléhá sekce doporučená pro pěstování plodin pro kuchyňské využití.

Jižněji jsem doporučila využít stávajících výsadeb topolů, doplnit je o další druhy, které dobře regenerují (habr, líska, lípa aj.) a použít jako základ pro kopicovací plantáž (dřevo na topení).

V nejjižnější vlhké části s vrbami a jasany a blízké potoku by mohlo být koupací jezírko, v případě zájmu majitele pozemku rovněž daalší menší rybník pro chov ryb. S vodní plochou a bažinnou zónou sousedí (zejména na S( kosená louka. 

Tyto uvedené sektory by bylo vhodné lemovat pásem jedlého lesa (s využitím stromů a keřů, které zde už rostou - zejm. třešně, myrobalány (ty později podle potřeby omezit a nahradit jinými druhy, aby byla skladba pestřejší), sladkoplodé jeřáby, rakytníky, jabloně apod. a doplnit je v budoucnu dalšími druhy nejen tradičního ovoce.

Severní pás a hlošinou úzkolistou navrhuji přeměnit postupně na pás tvrdého lesa, střídavě hlooošinu kopicovat (např. ob jednu) a dosadit ořešáky, kaštanovníky, příp. oskerušemi.

Významné je, vzhledem k umístění v krajině, vytvořit kolem pozemku živý plot, jednak vymezující parcelu, jednak, zejména od JV, omezující hluk z dálnice.

Pozemek je velmi krásný už teď a velmi brzy by mohl být opravdu příjemným prostředím pro život.