Janinyzahrady


724 855 267
navrcholu@gmail.com

 

 

Rodinná zahrada (Neratovice)

Zahrada je u staršího rodinného domu a je běžných rozměrů. Stromy, které tu rostou, jsou většinou staré a nemocné, ponechat půjde jen ořešák a prozatím i dvě hrušně uprostřed zahrady.

Majitel si přeje pouze okrasnou zahradu, ve které bude možnost koupání, a ve které si budou jednou hrát děti.

Místo klasického modrého bazénu jsem navrhla koupací jezírko o ploše 100m2, s regenerační zónou s vodními a mokřadními rostlinami. Za ním v rohu se využije jednak tepla přes den akumulovaného jezerem, a jednak jižní expozice, pro pěstování révy vinné.

Živé ploty po obvodu budou vysazeny z dřevin, které jsou jedlé nebo jinak užitečné (třeba obohacují půdu o dusík), a přitom mají krásné květy, plody nebo listy na podzim (např. muchovníky, aronie, rakytníky, lísky, v rohu u kompostu bez černý,...) To vše bude doplněno podsadbami trvalek pro různá mikrostanoviště.

U domu a terasy bude prostor pro treláž s minikiwi, záhon na zeleninu a bylinkový kopeček. V části před domem a jezerem bude barevný trávník, obsahující hodně kvetoucích bylin,  kosený podle potřeby, ve vzdálenější části zahrady bude louka s ohništěm a prostorem pro hrací prvky pro děti. Do této části se dá projít buď po cestách po obvodu zahrady, a nebo průchodem mezi keři, kterými se podsadí staré hrušně.