Janinyzahrady


724 855 267
navrcholu@gmail.com

 

 

Zahrada mateřské školky (Maitrea Sluštice)

Inspirací při plánování zahrady byla pomyslná procházka napříč Evropou (podle vzoru Krtečka, který cestoval po světě, aby našel léčivou bylinku pro Myšku .-))).

Jednotlivé části jsem navrhovala tak, aby evokovaly náladu specifických evropských území a krajin.

Okruh začíná u budovy školky na východě pozemku, který představuje teplé jižní kraje, přes křovité formace, meditační prostory a užitkové zahrady jiho- až středoevropských klášterů (vč. labyrintu a záhonu ve tvaru mandaly), staré sady střední Evropy, podhorské a horské (nejen ovčí) pastviny s růžemi a hlohy, keltská sídliště  s menhirem, obrostlá cesmínou a rododendrony, až po tajemné severské lesy.

 

Vycházela jsem jak z požadavků přímo formulovaných zadavatelem (dostatek plodin ke zpracování, vč. květin, prostor k hrám a odpočinku dětí, společenské místo nejen pro ně, ale i pro místní komunitu, zajištění soukromí zahrady), tak i předpokládaným (místo pro meditaci i pozorování života v přírodě, ponechání vyhlídky z valu, umístění laviček na stinných i slunných místech, vytvoření skrytých míst i okruhů cest a smyček, které se dají objet na koloběžce, kole, s kočárkem,...). Do zahrady je vhodné doplnit dostatek laviček, houpaček aj. hracích prvků, ptačích budek, krmítek a napajedel,….