Janinyzahrady


724 855 267
navrcholu@gmail.com

 

 

Ukázky projektů

Tu se můžete podívat na ukázky mých návrhů.

Oddíl 1. obsahuje "školní" práce - buď moje, zpracované v rámci výcviku permakulturních designérů u Jaroslava Svobody v roce 2009, nebo mých studentů FŽP ČZU, které jsme řešili v rámci jejich diplomových prací.

 

Oddíl 2. obsahuje reálné návrhy pro klienty (tedy pro ty, které jsem nezapomněla požádat o souhlas se zveřejněním .-))), které se postupně realizují.

 

Někdy se jedná pouze o hrubou skicu, navrhující využití většího území, jindy možnou variantu využití malého dvorku, plán školkového areálu,  klasické zahrady nebo předzahrádky...

Plány byly zpracovány v detailu, který si klient přál, a v reálu je vždy doprovází zpráva. (Ta obsahuje zhodnocení aktuální situace na pozemku, záměr návrhu, popis jednotlivých zón a prvků, soupis doporučených druhů a postup, jak dospět k cílovému stavu, tj. také nezbytné minimální údržby po výsadbě.)