Janinyzahrady


724 855 267
navrcholu@gmail.com

 

 

Modelová řešení zahrad v zahrádkářských koloniích

 

Zahrádkářské kolonie jsou obvykle v místech, která "zbyla". Svažité, kamenité, okraje měst...

Mají některé velmi specifické podmínky, odlišné od běžných rodinných zahrad:

  • velmi omezená plocha, obvykle ve stovkách metrů čtverečních
  • jsou často zatížené znečištěným ovzduším
  • v okolí roste mnoho introdukovaných druhů rostlin, některé se šíří (topinambury, podzimní hvězdnice, starčky,...), některé jsou geneticky upravené. V koloniích bývá často nemožné pěstovat hrušně, protože se v blízkém okolí vyskytují hostitelé rzi hrušňové, a to zejména jalovec klášterní a obecný.
  • tradiční způsob zahraničení v koloniích ovlivňuje rostliny i živočichy v přírodní zahradě používáním pesticidů v okolních zahrádkách, mění spektrum hmyzu, používání insekticidů omezuje potravní nabídku pro ptáky a obojživelníky, v koloniích se vyskytují v menším množství  
  • tradiční způsob pěstování naopak zvyšuje dostupnou potravní nabídku například pro hlodavce, zvyšuje se předpoklad jejich přemnožení
  • omezujícím faktorem jsou sousedské vztahy, nedůvěra tradičních zahrádkářů k přírodním modelům, obavy ze zvýšení množství škůdců, plevelů atd., pokud se nepoužívají pesticidy
  • omezené je také zakomponování zvířectva do systému, osadní řády zpravidla limitují chov domácích zvířat nebo jej podmiňují souhlasným stanoviskem sousedů uživatele pozemku
  • limitující podmínkou je také požadavek na minimální nebo žádné zastínění sousedních pozemků, což komplikuje např. budování slunečních pastí s využitím vzrostlých stromů nebo společenstev ovocných stromů při pěstování vysokokmenných tvarů

 

V rámci jedné diplomky jsme navrhly řešení pro 10 typických stanovišť, v jakých tyto kolonie obvykle bývají.

Tyto specifické požadavky je potřeba respektovat, a vzhledem k omezenému prostoru design plánovat ještě mnohem pečlivěji a pokud možno využít každý kousek prostoru, čtyřrozměrného, čas a průběžné rostlinné aspekty v to počítaje .-)))

Nabízí se smysluplné využití klasických permakulturních prvků, bylinných spirál, vyvýšených záhonů, vrstvení pater aj.