Janinyzahrady


724 855 267
navrcholu@gmail.com

 

 

Zahrada jihočeského statku ve Člunku

Nádherná zahrada u nádherného statku v nádherném kraji.....

A pár specifických otázek k řešení, především "vodních" - zanášející se rybníčky na dvoře, s přítokem bůhvíodkud z polí (později byl odhalen přívod prastarou dřevěnou "trubkou"), zamokřená část zahrady, nefunkční příkopy,... - leccos na konzultaci s hydrologem. Taky úžasná řada vrb, dělící zahradu, staré stromy, některé špatně plodící a některé s nádherným charakterem růstu, keřová vrba pokrývající několik čtverečních metrů, místo pro slunnou louku, ale také prostor většinu dne zastíněný, klidné místo za stodolou oddělené i terénními nerovnostmi, dlážděný dvůr, zkrátka krásná mozaika stanovišť.

(Barevnou verzi jsem si neschovala...)

Po odstranění náletových dřevin byl vyhlouben kulatý rybníček, stavidlem se reguluje stav vody, přebytečná odtéká krásným potůčkem přes zahradu. Byly vysazeny ovocné stromy a část živého plotu, osázený dvůr, je hotový kousek zeleninové zahrádky (urodily se prý pěkné dýně Hokkaido), připravený je kopeček pro bylinky, naplánovaný vrbový plůtek, barevný záhon na dvůr, mokřadní rostliny k dalšímu malému jezírku v sadu.

Zahrada se postupně může stát krásnou živou barevnou oázou, plnou ovoce a květů, poskytující prostor a klid lidem i dalším bytostem .-)