Janinyzahrady


724 855 267
navrcholu@gmail.com

 

 

Koupací jezírko, mokřad

Přírodní koupací jezírka se začala budovat pře  dvaceti lety v Německu a Rakousku a i u nás jsou stále populárnější.  Potřebují ale určitou minimální plochu (aspoň 80-100 m2), z toho aspoň polovina, lépe dvě třetiny jsou tzv. regenerační zóna, která je poměrně mělká,  osázená rostlinami, které čerpají z vody živiny, a tím ji čistí. Koupací zóna je hluboká aspoň 2m (aby se nepřehřívala a nezarůstala řasami). V takovémto jezírku, které je velmi krásné, když mělkou zónu osázíme kvetoucími rostlinami, se s námi mohou koupat různí obojživelníci, potápníci, na kosatcích nebo orobinci co chvíli usedne vážka,…

Když nemáme na zahradě prostor pro takto velké jezero, je možné vytvořit alespoň malé jezírko nebo mokřad, ve kterém budou také někteří živočichové bydlet, a třeba žáby  nám odměnou za ubytování pomohou omezit slimáky v zelenině. Navíc některé rostliny (kyprej, kosatce, tužebník jilmový, kakost bahenní, vachta, ďáblík, šmel okoličnatý,…) krásně kvetou a jsou obalené rozličným hmyzem. A některé jsou i jedlé.

 Vlastně, máme-li vhodné podmínky, můžeme si vytvořit celý jedlý mokřad. Jedlých vodních a bahenních rostlin je celá řada, vyhledat si je lze třeba na stránkách britského spolku PFAF (Plants For A Future) - www.pfaf.org/user/default.aspx

Nádhernou inspiraci pro takovýto biotop můžeme najít i v naší přírodě