Janinyzahrady


724 855 267
navrcholu@gmail.com

 

 

Vodní prvky v zahradě

    Bez vody není život možný… nikdo bychom bez ní nemohli být, my ani naše zahrady. Ve východních tradicích (feng-shui) je voda symbolem bohatství a prosperity často se s ní proto pracuje. Původní potok nebo rybníček má na zahradě jen menšina šťastných majitelů zahrad, ostatním nezbývá, než nějaký vodní prvek vybudovat. Jaký – to záleží nejen na vkusu a preferencích, ale také rozměrech zahrady a podmínkách v ní.

    Do vlhčích podmínek se rybníček nebo jezírko organicky zařadí, bude vypadat, jako by tam odjakživa patřilo. Do těch suchých zase vnese nový typ prostředí, který bude příjemný a užitečný nejen lidským majitelům, ale i zvířecím obyvatelům, umožní existenci řadě dalších druhů. Vodní prvky mají také významný vliv na mikroklima v okolí. Zvlhčují vzduch a vodní plochy přes noc vydávají tepelnou energii, kterou naakumulovaly přes den. V permakulturních zahradách se této vlastnosti využívá a do okolí vodních ploch se s oblibou vysazují teplomilnější druhy.

 

        Jaké tedy máme možnosti při budování vodních prvků v zahradě, když pomineme hotové bazény a pokročilá technická řešení (potoky a vodopády s čerpadly, i když ty jsou velmi atraktivní zvukovými projevy, a navíc je lze využít jako zdraví prospěšný akupresurní chodníček…) a budou nás zajímat spíš „více přírodní“ možnosti:

 

        Jezírka a rybníčky, ať už koupací, nebo jen okrasné, které budou domovem rostlinným i živočišným druhům. Koupací jezírka (v poslední době i na veřejných prostranstvích budovaná pod biologicky nepřesným názvem „biotop“) musí mít plochu aspoň (30-) 50m2 (raději více, nejen kvůli kráse, ale zejména komfortu při koupání a stabilitě prostředí), z toho nejméně třetinu tvoří mělká zóna, vyplněná kačírkem, v kterém koření vodní a bahenní rostliny, které z vody čerpají pro sebe živiny a pro nás ji tak filtrují. Koupací zóna má být min. 130 cm hluboká, kromě příjemného využití také kvůli teplotě vody (aby se nepřehřívala a nebyly podporovány v růstu řasy). Finančně nákladnější jistotou jsou jezírka s fólií, jílovitá jsou zase mnohem přirozenější. V současné době už existuje na trhu řada specializovaných firem, které s budováním rády pomohou. Vstup do vody, a zejména výstup, usnadní dřevěná mola. Jezírka je třeba občas mechanicky vyčistit od spadaného listí a zbytků rostlin, ale tato péče není obvykle nijak významně časově náročná. Voda se doplňuje podle aktuální potřeby, je výhodné, pokud je do jezírka svedena např. dešťová voda.

        Jen okrasná jezírka mohou být i docela malá (ta jsou ovšem méně stabilní, náchylnější k přehřátí aj. výkyvům podmínek), přírodní jílovitá, s fólií, event. i koupená hotová v některém z hobbymarketů. Mohou napodobovat přírodní tvary vodních ploch, ale velký přínos budou mít i geometrické tvary v moderních zahradách. Hloubka se určuje podle toho, co chceme v jezírku pěstovat, event. budeme-li i chovat ryby… Je třeba brát v úvahu, že v našich podmínkách se za nezamrzající hloubku považuje 80 cm, mělčí jezírka je nutné vhodným způsobem zazimovat.

        Speciálním prvkem jsou kořenové čistírny, které v době květu (při použití např. kosatců, kyprejí, vrbin, orobinců, vysokých ostřic a zevarů a jiných nápadně nebo zajímavě kvetoucích druhů) mohou být nejen užitečným, ale i výrazně okrasným prvkem zahrady. Její rozloha se odvozuje od počtu členů domácnosti, na osobu se počítá plocha 5m2. Před kořenovou čističku se umisťuje obvykle vícekomorový septik na předčištění od hrubých nečistot. (event. by stačil i jednokomorový) a dále už pracuje příroda sama. Vodu čistí aerobní bakterie, vyšší rostliny pro ně vytvářejí odpovídající prostředí. Kořenové čistírny jsou vlastně velmi specifickým typem mokřadu.

        Na mokřadní společenstva s vysokou hladinou spodní vody jsou v přírodě vázané charakteristické bahenní rostliny a speciální druhy živočichů, zejména hmyzu a obojživelníků. V zahradě můžeme mokřad vybudovat také, dokonce v něm můžeme pěstovat (stejně jako na okraji jezírka) jedlé rostliny a bylinky (puškvorec, vachtu trojlistou, rozrazil potoční, kozlík lékařský, mátu vodní,…).

        V úplně malých zahradách, nebo třeba i jen na balkón nebo terasu, kde opravdu není prostor ani pro malé jezírko, můžeme umístit aspoň nádobu s vodou – káď, kamenné korýtko, pítko pro ptáky,… Pítka můžeme koupit hotová nebo vyrobit, eventuálně použít kámen vhodného tvaru, který, doplněný rostlinami, bude vypadat velice pěkně. Pozor, je potřeba se ujistit, že event. do vody spadlí živočichové se z ní mohou sami dostat! Stačí umístit kousek větve tak, aby z vody směřovala na břeh.

        Jednou z podmínek udělění certifikátu přírodní zahrady je využití dešťové vody. Kromě už zmíněného doplnění jezírka je tato měkká voda vhodná k zálivce rostlin. K jejímu zachycení můžeme využít jak různé větší recyklované nádoby, tak pořídit speciální, k tomuto účelu vyrobené. Na větších a svažitých pozemcích je ovšem vhodné srážkovou vodu na zahradě zachytit pomocí speciálních příkopů, tzv. svejlů, pomohou zejména v období přívalových dešťů omezit povrchový odtok.

        Výhodou je vlastní studna na pozemku. O studnu je třeba se starat, pravidelně čistit a občasným rozborem vody v laboratoři nechat zkontrolovat její kvalitu. Ruční pumpa je kromě funkčního prvku i prvkem estetickým, propůjčuje zákoutí rustikální charakter.

        V létě všichni ocení různé zahradní sprchy. Dnes už není nezbytné je svépomocně vyrábět, protože v sortimentu prodejen si můžeme vybrat úhledné sprchy řady typů v různých cenových relacích. Malé děti ocení i mlhoviště, ovšem ty se pořizují spíš do různých dětských zařízení (zahrad škol a školek, domů dětí, parků apod.) Jejich výhodou ve srovnání s koupacími jezírky a bazénky je kromě bezpečnostního také hygienické hledisko (odpadá nutnost chemické úpravy stagnující vody).Krásným zahradním doplňkem v kombinaci s jezírkem nebo pumpou (třeba jako součást pískoviště) jsou různé vodní hrací prvky – korýtka, kaskády, vodní kola,… kde se děti pozorováním a hraním si dozvědí o činnosti vody více než z učebnic.

        Pokud podmínky dovolí, velmi praktické je začlenění nádoby s přívodem vody na hrubé omytí zeleniny do bezprostřední blízkosti zeleninové zahrady. Výhodou je nejen předčištěná zelenina v kuchyni, ale i možnost použitou vodu hned využít k závlaze.

        Možností využití vodních prvků v zahradě je mnoho a byla by velká škoda svou zahradu o tento krásný a pro okolní prostředí užitečný prvek neobohatit.